Pro nemocné

Český jazyk

26. 2.

Vyjmenovaná slova str. 31

Procvičujeme určování pádů podstatných jmen.

23. 2.

PS Český jazyk - str. 38, 39 - procvičování párových souhlásek

PS Vyjmenovaná slova str. 29

Naučit (zopakovat) vyjmenovaná slova po P!

22. 2.

PS 27/27, 29/2

21. 2.

PS Český jazyk - větné vzorce str. 29/3, 30/4

PS Vyjmenovaná slova 27/26

Procvičujte určování pádu podstatných jmen.

Slova s my/mi online

Určování pádů

Větné vzorce

19. 2. 

PS Vyjmenovaná slova 26

Kategorie podstatných jmen

Kategorie sloves

 

Matematika

26. 2.

Učebnice 55/3, 4, 5

Procvičujeme dělení mimo obor malé násobilky.

23. 2.

Uč. 56/3, procvičujeme pamětné odčítání (ne písemné!)

22. 2.

Učebnice str. 54/1, 5, 55/1

21. 2.

Učebnice str. 53/5, 54/4

PS 36/5, 37/6, 7, 10, 11

Pamětné počítání

20. 2.

Učebnice str. 53/3, 4

Učebnice str. 52

PS str. 36

Učíme se dělení mimo obor malé násobilky

Příklad: 126:9=10+4=14

Číslo 126 rozložíme na 90 a 36.

90:9=10

36:9=4

10+4=14

 

Prvouka

zápis z 22. 2.

Vlastnosti látek můžeme zkoumat pomocí smyslů (zrak, čich, hmat, sluch, chuť).

Skupenství vody

1. kapalné - voda

2. pevné - led, sníh, jinovatka

3. plynné - pára

0°C - bod tání

100°C - bod varu

 

zápis z 15. 2.

Látky a jejich vlastnosti

19. 2. 2018

Látky můžeme poznávat pomocí smyslů. PS str. 27/5, 6a

15.02.2018

Látky jsou materiály, ze kterých se věci kolem nás skládají (led, papír, dřevo, sklo, vzduch, voda,...)

Můžeme je rozdělit na skupenství.

 

Skupenství látek

  1. Pevné - nemění tvar (železo, dřevo, kov, sklo,...), z drobných částí se skládají látky sypké, ty mohou měnit tvar (písek, mouka, sůl,...)
  2. Kapalné - mohou se přelévat (voda, olej, benzín,...)
  3. Plynné - vzduch, pára, kyslík,...

 

 


Tvoření

/album/tvoreni/a20171017-094153-jpg/

—————

—————


Kontakt

Ludmila Dorňáková

ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem

Co si přinést

 do školy?

Běžné pomůcky

pero

2 tužky

guma

pastelky

nůžky

lepidlo

cvičební úbor do tělocvičny i na ven (stačí přinést až po plaveckém výcviku) v plátěném pytlíku

ručník

tabulka (většina má ve škole, zkontrolujeme)

mazací fix a hadřík

přezůvky v plátěném pytlíku

Hudební výchova

flétna (stačí obyčejná, levná)

Výtvarná výchova a Člověk a svět práce

vodové barvy

temperové barvy (základní)

štětec 1 plochý větší, 1- 2 kulaté

kelímek na vodu

pastelky

voskovky

hadřík

plastelína

zástěra nebo staré tričko (košile)

ubrus na lavici

desky na výkresy

Matematika

pravítko, kružítko (není potřeba hned od začátku, během roku včas oznámím)