Zápis z 1. 6. 2016 Habsbuskové

02.06.2016 17:48

České země součástí habsburské říše

1526 Byl zvolen na český trůn Ferdinand I. Habsburský - zvýhodňoval katolíky

Začíná vláda Habsburků (400 let až do 1918), končí středověk, začíná novověk

Habsburkové byli mocný evropský rod, pocházel z Rakouska

Za vlády Habsburků došlo ke sjednocení zemí Koruny české s Uherskem a rakouskými zeměmi.

Sídlem se stala Vídeň

České země byly bohaté, ale měly malý vliv na panovníky.

 

Nástup Habsburků - film

—————

Zpět


Kontakt

Ludmila Dorňáková

ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem